La Gazzetta NOTIZIE

RUBRICA

Sa Lingua Sarda

di Ermanno Garau Fueddai de sa lingua sarda, est un’argumentu unu pagu cumplicau, poita si depit cunsiderai ca non si tratat scéti de una lingua, ma de medas...

CLICCA sotto PER LEGGERE GLI ANNUNCI