banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius

Condividici...

di Gigi Tatti
____________________

Salvatori tenit una serra aundi coltivat fràgolas, po dd’agiudai a dd’as assodì, at pigau unu piciocu pagu espertu

Salvatori: Ecu, custu est su traballu chi depis fai. Andat beni? Candu as prenu sa cascita, ti ndi donu un atra.

Su Piciocu: Sissi: Ma ddi potzu fai una domanda?

Salvatori: Certu, naramì si ti serbit calincuna cosa?

Su Piciocu: Sissi. chi mi podi donai una scala po dd’as assòdì!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Battori est fadendusì is pilus in sa barberia de Diegu

Diegu: Nerimì, chi is pilus ddus bolit agoa?

Battori: Nossi. Si ddus podi puru teni fostei!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marieddu e Galdinu funt a scola e su maistu est interroghendiddus

Su maistu: Galdinu. Mi depis nai cali est su personàgiu chi prus t’at colpiu.

Galdinu: A mei, su personàgiu chi de prus m’at colpiu est istètiu Giulio Cesare.

Su maistu: Bravu Galdinu. E a tui Marieddu?

Marieddu: A mei, su chi m’at colpiu de prus est babbu miu.

Su maistu: Comenti babbu tuu?

Marieddu: Sissi, est babbu miu, candu dd’apu fatu biri sa pagella de s’annu passau!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zemilianu est in su Bar gioghendi a cartas cun Balloi

Balloi: No parrit berus cantu ses cullau gioghendi a cartas. Inveci, candu scumitis cun sa cursa de is cuaddus no bincis mai. Ma comenti est su fatu?

Zemilianu: Su fatu est, ca is cuaddus no ddus murigu deu, is cartas inveci si!

……………………………………………………………………………………………

Turiddu andat in America a agatai una tzia

Turiddu: Tziedda, comenti mai ses bistia de nieddu? Ses in lutu?

Sa tzia: Si, disgratziadamenti seu in lutu, ca ses mortu pobiddu miu, tziu tuu.

Turiddu: Mi dispraxit meda cara tziedda. No ddu sciria. E comenti est mortu?

Sa tzia: Est mortu fulminau de sa currenti.

Turiddu: Infortùniu in su traballu?

Sa tzia: No, in sa “sedia elettrica”!

……………………………………………………………………………………………………………………………

Amalia nd’est bessia de su Parruchieri e incontrat sa gomai Pinuccia

Pinuccia: Stais tropu beni. Ti biu ringiovania de una pariga de annus.

Amalia: At essi, ma su contu chi m’at fatu pagai su parruchieri, ge m’at fatu imbeciai de trint’annus!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Su Tram de Casteddu est prenu a cùcuru de genti, Gigetu ca est làngiu che un aciuga, est discutendi cun dd’unu Cicioni

Gigettu: Ma insoma, fostei dda bolit smiti de spingi?

Su Cicioni: Ma cali spingi. Deu no seu spingendi, seu scèti arrespirendi!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Crispinu e Rosa funt a Roma in albergu

Su impiegau: Dittemi, volete una Suite?

Crispinu: No grazie, su suitu ddu teneus in domu!

S’impiegau: Volete il bagno in Comune?

Rosa: Non li fa niente.

Crispinu: O Rosa, perou naraddi ca bastit chi su Comunu no siat atesu meda, po andai a in bànniu!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Franciscu est passsendi in màchina e biri a s’amigu Siru

Franciscu: Ciau Siru, benis cun mei a zonzo?

Siru: No, no potzu, tengu cos’e fai. Oghinò m’iat a praxi puru, ca a sa bidda de Zonzo, no ddoi seu mai andau!

………………………………………………………………………………………………………………………….

Unu cow-boy sardu, torrat a domu a scurigau mortu e agat a sa pobidda abetendiddu

Sa Pobidda: Fia scrètia meda, ita cosa a cust’ora e aici tristu?

Su cow-boy: Una banda de delinquentis m’ant firmau e mi nd’ant furau totu.

Sa pobidda: Ita totu?

Su cow-boy: Su dinai, s’orològiu e su cuaddu.

Sa pobidda: Ma no portasta sa pistola?

Su cow-boy: Eja, ma ci seu arrenèsciu a dda cuai!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Torquatu est in sa statzioni abetendi su trenu po andai a Casteddu, candu biri una pesa

Torquatu: La, una pesa. Imoi bollu biri si seu aumentau de pesu. La, c’est scritu “Pesa parlante” depit essi una tontidadi, po ti ndi furai su dinai. Imoi bollu provai.

bilancia parlante: Tu ti chiami Torquato, sei Sardo, sei alto, antzi basso 1,50, pesi 89 chilogrammi e il tuo treno parte tra 7 minuti esatti.

Torquatu: Ma càstia, no parrit berus, m’at inzertau totu! Imoi perou mi coberru sa faci, ca bollu biri si mi torrat a conosci!

Bilancia parlante: O Torquatu, no fatzas su furbu? Sei sempre il SardoTorquato, sei sempre alto, antzi  basso 150, pesi sempre 89 chili, e po culpa de custa tontidadi, as pèrdiu su trenu, poita, est gia partiu unu minutu fait!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy