banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius: barzellette in sardo

Condividici...

di Gigi Tatti

____________________________

 

Minio est in visita aundi de su ortopèdicu

Minio: Scusit,  ia boli sciri candu mi costat custa vìsita.

S‘ortopèdicu: Sa tarifa est 50 eurus a seduta.

Minio: Insandus est mellus a mi visitai in peis!

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pietrantoniu incontrat s’amigu Ferdinandu

Ferdinandu: Saludi. Ma ita tenis ses totu prilusciau.

Pietrantoniu: Custa notti no apu dromiu nudda. Seu sunfrendi de insònnia.

Ferdinandu: Fia deu puru aici, ma apu agatau sa mexina giusta po sanai.

Pietrantoniu: Scòvia luegus ca dda usu deu puru.

Ferdinandu: Deu candu non arrènesciu dromì  fatzu s’amori cun pobbidda mia e dopu cincu minutus seu giai forroschiendi.

Pietrantoniu: Bellu meda. Insandus, si custa notti si no nce dda fatzu a dromì, andu a crocai a domu tua!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Serafinu incontrat s’amigu Rinucciu

Rinucciu: E insandus ita parrit? Comenti seus andendi.

Serafinu: Mali. Meda mali. No dd’as scìpiu ca seu in crisi cun mulleri mia?

Rinucciu: Mi dispraxit meda.

Serafinu: Ma ge eus agatau unu puntu de incontru.

Serafinu: Bellu! Aundi si depeis biri?

Rinucciu: Aundi de s’avogau!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verandu est in su bar bufendi, candu arribat s’amigu Porziu

Porziu: Saludi ge ti biu tristixeddu.

Verandu: La boli biri a tui, a pustis su chi m’est capitau.

Porziu: Contamì totu ca seu de meda chi seu foras de bidda.

Verandu : Mi seu lassau cun sa picioca mia.

Porziu: No! No mi ddu neris. E imoi comenti  dda ponis?

Verandu: comenti de prima. In nisciunu logu!

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Marilda incontrat sa gomai Arsellia

Arsellia: Buongiorno gomai. Dda biu totu allichidia.

Marilda: Seu circhendi de mi lucidai. A sa faci de pobiddu miu.

Arsellia: Ita cosa seis in crisi?

Marilda: Atru che crisi est unu disàstru totu. De candu s’est imbeciau, no tenit pru gan’e nudda.

Arsellia: Est pobiddu miu puru aici. In prus est bessiu susuncu po totu.

Marilda: Uguali a pobiddu miu. Pensit o gomai ca non bolit prus fai s’amori, poita nanca costa tropu.

Arsellia: Ma poita non ddu fait cun fostei a gràtis?

Marilda: Certu: ma cun sa becesa ddi tocat a usai cussas pastilieddas asullas.

Arsellia: Est fueddendi de su Viagra?

Marilda: Certu, pròpiu de cussas e narat ca nanca si spendit tropu

Arsellia: Ma no dd’as passas sa mùtua?

Marilda: Ancora no! A mei non mi parrit s’ora chi bessat cussa léi!

Arsellia: Insandus pensu chi pobiddu miu puru est abetendi cussu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fisinu est in sa posta abetendi su turnu

S’impiegada: Ita depit fai?

Fisinu: Depu fai unu pacu a un’amigu miu.

S’impiegada: Ma no biu su pacu!

Fisinu: Nisciunu pacu. Su pacu est ca non dd’arribat su pacu!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tziu Gaudenziu est in su rifornidori de sa benzina, arribat Ginettu po fai su prenu a sa vetura

Ginettu: At biu tziu Gaudenziu c’ant torrau a aumentai su prètziu de sa benzina?

Tziu Gaudenziu: Ge dd’apu biu. Ma a mei no mi ndi frigat nudda de s’aumentu.

Ginettu: Comenti no nde ddi frigat nudda?

Tziu Gaudenziu: Certu. Poita deu, dexi eurus ponia prima e dexi eurus pongu imoi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vincenzu est in giru e incontra a Brunu

Vincenzu: Saludi Brunu ge fiaus un a dì sene s’incontrai.

Brunu: Tenis arraxoni in custus tempus seu tropu impenniau cun su traballu.

Vincenzu: Poita ita traballu ses fadendi de essi aici impenniau.

Brunu: Fatzu su ricercadori.

Vincenzu:  Bellu e de ita ricercas t’interessas, in cali universidadi?

Brunu: Ma cali universidadi!

Vincenzu: Ellu aundi?

Brunu: In campànnia. Ricerchendi gicòia, sparau e cordolinu e sitzigorrus!!

…………………………………………………………………………………………………………………….

Pepi est fueddendi cun su gopai Lillu

Lillu: Certu gopai ca seus imbecendi diaderus.

Pepi: Mellus a imbeciai che a morri giòvunus

Lillu: Ma nerimì una cosa, gopai, a fostei is fèminas ti praxint ancora?

Pepi: Certamenti gopai. Sceti ca no m’arregordu beni poita mi praxint!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy