BARZELLETTAS

Scracalius, barzellette in sardo di Gigi Tatti

Condividici...

Pietrinu est sètziu a cuaddu e portat a coddu unu sacu de mangimi. Ecu ca incontrat s’amigu Ginettu

Ginettu: Ma nara o Pietrinu. Ma la ca ses tontu. Poita portas cussu sacu a coddu, asub’e su cuaddu?

Pietrinu: Po arrespetai cust’animali. Aici totu su pesu, no pesat asuba de su cuaddu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ubertu est in giru fueddendi cun su gopai Gaudenziu

Gaudenziu: E insandus ita mi contas?

Ubertu: E ita bolis chi ti conti.

Gaudenziu: Nara, comenti andat cun pobidda tua?

Ubertu: Mali. Meda mali.

Gaudenziu: Poita andat mali?

Ubertu: Po su motivu, ca no fait atru che mi fueddai de su primu pobiddu.

Gaudenziu: Tontixeddu ses! E tui insandus fueddaddi de sa pròssima pobidda. Ca bis comenti ddi passat!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rinu e Pinu funt fuedendi de pisitus

Rinu: No parris berus, a nai ca su pisitu miu est bessiu vegetarianu.

Pinu: Comenti fais a ddu nai, ita dd’as biu papendi birdura?

Rinu: No scéti papendi birdura, ma puru gioghendi a cartas cun is topis.

Pinu: Balla, su pisitu miu inveci est sempri cassadori, pensa ca s’apostat acanta de s’edicola, po biri candu bessit “Topolino”!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mundicu est in barberia po si fai is pius

Su barbieri: Sigumenti ddi funt abarraus scéti tres pius, comenti ddus bolit?

Mundicu: M’iat a praxi cun sa scriniera in mesu.

Su barbieri: Mi dispraxit meda, ma si dda potzu fai scéti a manca o a destra, in mesu non est possìbili, poita is pius fut dispàris! No potzu miga sperrai unu piu in duus!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Irmio incontrat s’amigu Lorenzu

Lorenzu: Ciau, ge fiaus una dì chene si bì! E insandus coment’andat sa vida matrimoniali?

Irmio: Fadendi is corrus, si podit nai ca ge andat beni!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Armandu est fueddendi cun Bastianu

Bastianu: Ma tui, aundi est su logu prus stranu aundi as fatu s’amori?

Armandu: In dd’unu matallafu

Bastianu: Bho! Arratz’e de logu stranu. Totus ddu fadeus inguni!

Armandu: Naras? Ma deu, dd’apu fatu in dd’una espositzioni. In dd’unu negòtziu, aundi ddus bèndiant!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Marieddu est torrau de scola e est fueddendi cun su babbu

Marieddu: O babbu, ma tui scis scrii a ogus serraus?

Su babbu: Certu ca ci arrenèsciu.

Marieddu: Insandus, s’est bonu puru a poni una firma cun su nòmini tuu?

Su babbu: certu!

Marieddu: insandus serra is ogus, e ponimì una firma in sa pagella!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gervasina est fueddendi cun su pobiddu Mattia

Mattia: mi depis nai chi ti praxint de prus is òminis bellus o cussus inteligentis.

Gervasina: ne is unus ne is s’atrus. A mei praxis tui!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Is gopais Chichinu e Ballicu funt imbriagus

Ballicu: No parrit berus. Apu biu in televisioni a ca nanca unu camellu podit traballai una cida sene bufai nudda!

Chicchinu: O gopai! Atru che nos! Ca podeus abarrai una cida bufendi sene traballai!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marildu est chistionendi cun sa pobidda Sidora

Marildu: Ma no t’arregordas ca cras po nos est festa?

Sidora: Festa? Ma ita festa?

Marildu: A cras fadeus cincuant’annus chi seus coiaus.

Sidora: E insandus?

Marildu: E insandus tocat a festigiai

Sidora: Festigiai? Deu ia a nai inveci de fai cincu minutus de silèntziu!

Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

CLICCA sotto PER LEGGERE GLI ANNUNCI

CLICCA sotto PER LEGGERE

Argomenti

Bonus Docenti

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy