BARZELLETTAS

Scracalius

Condividici...

di Gigi Tatti

_______________________

Osvaldu in Casteddu, abarrat blocau cun dd’ una picioca in s’ascensori. Arribat su portinàiu
Su portinaiu: Abarrai calmus e tranquillus. Su ténnicu est arribendi. Dd’apu giai tzerriau. Ma boli sciri perou, si aintru, c’est calincuna fèmina incinta.
Osvaldu: Po imoi no. Ma si no si sbrigais podit capitai!

____________________________________________________________________________________

Crisponziu telefonat a una agenzia funebre
Crisponziu: Mi serbit un‘interru po sroga mia.
S’Agenzia Funebre: Comenti ddi serbit?
Crisponziu: Chi siat baratu, lestru e sene dda fai sunfriri meda!
____________________________________________________________________________________

Duus Papagallus s’incontrant, unu est bistiu beni e unu bistiu mali
Su bistiu beni
: A mei sa vida est andada beni. Fatzu su Papagallu in dd’una cafeteria.
Su bistiu mali: A mei inveci est andada mali. Fatzu su Papagallu in dd’un’ospidali!
______________________________________________________________________________________

Osvaldu telefonat a sa pobidda Irma
Osvaldu
: Prontu, Irma.
Irma: Si. Ita bolis?
Osvaldu: Ti bolia avisai ca Fisieddu fut scriendi su còmpitu.
Irma: E insaras?
Osvaldu: No sciu coment’at fatu, ma ci at ingùrtiu sa matita.
Irma: Céssu t’arrori! E imoi su pipiu, ita est fadendi?
Osvaldu: Abarra tranquilla, ca g’est scriendi cun sa pinna!
_______________________________________________________________________________

Tziu Antoni incontrat a s’amigu Benignu chi fait su pastori
Tziu Antoni: Saludi Bernardu e de pastorìtzia comenti seus andendi?
Benignu: Totu beni e ti fatzu sciri, ca seu imparendi una brebei a fueddai.
Tziu Antoni: Ma ita ses brullendi. Ma ita narat?
Benignu: Po imoi est cumentzendi a nai su nòmini miu.
Tziu Antoni: Bellu meda! E comenti ti tzèrriat?
Benignu: Po imoi at cumentzau a nai Be… a pustis dda depu imparai a nai… Nignu!

 

Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

CLICCA sotto PER LEGGERE GLI ANNUNCI

CLICCA sotto PER LEGGERE

Argomenti

Bonus Docenti

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy