banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius

Condividici...

di Gigi Tatti

_______________________

Osvaldu in Casteddu, abarrat blocau cun dd’ una picioca in s’ascensori. Arribat su portinàiu
Su portinaiu: Abarrai calmus e tranquillus. Su ténnicu est arribendi. Dd’apu giai tzerriau. Ma boli sciri perou, si aintru, c’est calincuna fèmina incinta.
Osvaldu: Po imoi no. Ma si no si sbrigais podit capitai!

____________________________________________________________________________________

Crisponziu telefonat a una agenzia funebre
Crisponziu: Mi serbit un‘interru po sroga mia.
S’Agenzia Funebre: Comenti ddi serbit?
Crisponziu: Chi siat baratu, lestru e sene dda fai sunfriri meda!
____________________________________________________________________________________

Duus Papagallus s’incontrant, unu est bistiu beni e unu bistiu mali
Su bistiu beni
: A mei sa vida est andada beni. Fatzu su Papagallu in dd’una cafeteria.
Su bistiu mali: A mei inveci est andada mali. Fatzu su Papagallu in dd’un’ospidali!
______________________________________________________________________________________

Osvaldu telefonat a sa pobidda Irma
Osvaldu
: Prontu, Irma.
Irma: Si. Ita bolis?
Osvaldu: Ti bolia avisai ca Fisieddu fut scriendi su còmpitu.
Irma: E insaras?
Osvaldu: No sciu coment’at fatu, ma ci at ingùrtiu sa matita.
Irma: Céssu t’arrori! E imoi su pipiu, ita est fadendi?
Osvaldu: Abarra tranquilla, ca g’est scriendi cun sa pinna!
_______________________________________________________________________________

Tziu Antoni incontrat a s’amigu Benignu chi fait su pastori
Tziu Antoni: Saludi Bernardu e de pastorìtzia comenti seus andendi?
Benignu: Totu beni e ti fatzu sciri, ca seu imparendi una brebei a fueddai.
Tziu Antoni: Ma ita ses brullendi. Ma ita narat?
Benignu: Po imoi est cumentzendi a nai su nòmini miu.
Tziu Antoni: Bellu meda! E comenti ti tzèrriat?
Benignu: Po imoi at cumentzau a nai Be… a pustis dda depu imparai a nai… Nignu!

 

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy